Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verleende diensten

Wanneer bedrijven en/of particulieren een reservering maken voor een van de accommodaties via de website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen saccommodatie of dienstverlener. De reservering wordt bevestigd door de saccommodatie of betreffende dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.

Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de RECRON-voorwaarden.

VRDGR.nl kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde accommodaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van VRGDR.nl voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Daarnaast kan VRGDR niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de saccommodatie door een niet aan VRGDR toe te rekenen oorzaak.

Gebruik website

Op ieder gebruik van de website van VRGDR zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien zowel klanten als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de website en dienstverlening van VRGDR, niet instemmen met de algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de website als de diensten van VRGDR.

Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de website kan regelmatig worden gewijzigd.

Op de website van VRGDR kunnen hyperlinks vermeld staan. VRGDR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.

RECRON-Voorwaaarden